Hofu Na Khalil Gibran

 

Inasemekana kuwa kabla ya kuingia baharini
mto hutetemeka kwa hofu.

Anaangalia nyuma njia ambayo ametembea,
kutoka kwa vilele vya milima,
barabara ndefu iliyopindapinda inayovuka misitu na vijiji.

Na mbele yake,
Anaona bahari kubwa sana,
kwamba kuingia
hakuna kinachoonekana zaidi ya kutoweka milele.

Lakini hakuna njia nyingine.
Mto hauwezi kurudi nyuma.

Hakuna mtu anayeweza kurudi nyuma.
Kurudi nyuma haiwezekani katika uwepo.

Mto unahitaji kuthubutu
na kuingia baharini
kwa sababu hapo ndipo tu hofu itakapotea,
kwa sababu ndipo ambapo mto utajua
sio swala la kutoweka baharini,
lakini la kuwa Bahari.