Enlightenment

 

“Nilikuwa nimechoka wakati wa kutahajudi kwangu, ilikuwa ni usiku wa manane, kwa hivyo nililala chini kupumzika kwa muda. Sauti (kwa kawaida sisikii sauti!) Ilisema tu, “Kwa nini unapoteza wakati?”

Mimi nilijiachia tu na mara moja Nilichukuliwa kwa “kasi kubwa” kupitia kile ambacho nilidhani kuwa Viwango na Ngazi za Ufahamu. Moja baada ya nyingine zikipita haraka haraka nikiwa na Maarifa kuwa nilikuwa “ninazimeza”. Mwanga wa Ngazi mbali mbali ulikuwa Mweupe ukiwa unang’aa na maeneo kati ya Ngazi hizi yalikuwa meusi kamili…. Mwalimu wangu baadaye alielezea kila Ngazi ya Nuru Nyeupe hutoka kwenye Nuru Nyeusi. Kile ambacho nilijua ni Mimi kilikuwa kikipanuka haraka kama puto likiongezeka.

Mwishowe, nilipita safu ya Mwanga na Nilijua mara moja kuwa ilikuwa ya mwisho (nilijuaje?… sina kidokezo). Ufahamu wangu wa kile ambacho ni mimi kililipuka kila Mahali na nilikuwa nimekwisha!

Hakukuwa na Mwanga, hakuna Sauti, Hakuna Mipaka Hakuna Wakati… .na hakika hakuna mimi. Nilikuwa Umoja!

Ninaweza tu kufikiria kwa wakati wa kimwili nilikuwa Umoja kwa sekunde 30, inawezekana dakika… na ndipo kulikuwa na ufahamu na mwamko wa kujitenga na mimi mdogo nikarudi… .na tofauti moja ya kushangaza sikuwa na Katikati! ”


 

Enlightenment Nyingi?

Katika maongezi na ufahamu wa kawaida enlightenment inaweza kumaanisha uelewa. Kwa Wanaotafuta elimu ya Kiroho inaweza kumaanisha Kuona Mwanga. Walakini, Enlightenment au Ukombozi wa Ufahamu tunaozungumzia cha kushangaza kwa kweli ni zaidi ya Mwanga wa Kiroho na zaidi ya Sauti ya Kiroho!

Haiwezekani kuifafanua kwa kuwa haina kingo, haina mipaka, hakuna jiometri, hakuna mitikisiko na hakuna rangi. Neno pekee ambalo linakaribia ni UPENDO; UPENDO wa pamoja ambao haujatengwa, usio na mipaka.

 

Baada ya Enlightenment

Baada ya mtu kupata Hali hii, bado ana mwili uleule wa kimwili, seti ya hisia na akili. Walakini, Anajua kuwa kinachoenea Kila kitu katika Ulimwengu ni Nishati Moja (wengine wanaweza kuiita Mungu). Mungu huyu hawezi kuongea na hatoi hukumu; YUPO TU. Kwa kutahajudi inawezekana kupata uzoefu wa Hali nzuri za Furaha na Neema ya ajabu na watu wengine wanaripoti kuunganika tena na Umoja huu.

Walakini, ikiwa unajua siri, hauhitaji kuijua tena, kwa kuwa udanganyifu umetoweka milele!

 

Ukweli Kuhusu Enlightenment

Hali ya kudumu ambayo unazungumzia haiwezi kuwa ya kudumu, ndani ya mwili wa kimwili. Unaweza kuwa na utambuzi pamoja na hali za ufahamu lakini ndivyo zilivyo, sio hali za kuwa.

Kwa mfano, unaweza kushuhudia hali ya “kutofikiria” kwenye tahajudi ya kina, lakini wewe ndiye mshuhuda unayeshuhudia, sio hali yenyewe.

Kwenye Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment unaenda kwenye ile “hali ya kudumu” kwa muda, unahisi tofauti na maisha yanapaswa kubadilika kwako – lakini unarudi kuishi maisha yako, japokuwa kwa mtazamo tofauti. Ninarudia, UNARUDI, ni lazima, ama sivyo usingeweza kufanya kazi kama binadamu.

Mtu aliyepata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment anapokufa anaachia kwanza ganda lake la kimwili, anapanda kwenye ngazi za juu za maumbile na kuingia kwenye “usingizi mkubwa” akiendelea kuachia miili zaidi ambayo ilitumiwa wakati wa ubinadamu wake duniani. Halafu mabadiliko yanafanyika na “yeye” sio tena “mtu binafsi” lakini bado ana ufahamu, kiumbe wa Mwanga. Kiumbe cha Mwanga kisha hujiunga na Kiini chake ambacho hukaa kwa kudumu kabisa kwenye Ulimwengu wa Kiroho ..

Kufuatia hili kuna vitu 3 vinawezekana:

 • Kujiunga na Umoja…….milele.
 • Kukaa katika Ulimwengu wa Kiroho, kuhudumia na kuendelea kujifunza.
 • Kurudi kwenye ngazi za kimwili kwa kuchukua seti nyingine za miili ili kuendelea na masomo ya maisha.

 

Kupata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment

Mtu anaweza kuwa na bahati ya kupata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment mara moja bila kutarajia. Walakini idadi kubwa ya Wanaotafuta wanahitaji kupata aina fulani ya msaada. Tunaweza kutoa msaada huo kwa kukuunganisha na Nguvu za Mwanga za Sauti. Ikiwa utatahajudi kila mara, tahajudi hizi zitakuchukua na kupeleka kupita Ngazi nyingi za Ufahamu na Zaidi. Hauwezi kujiinua na Kupaa mwenyewe – unahitaji Kuchukuliwa. Lakini kwa hilo kutokea unahitaji kufanya mazoezi ya kujiachia au kuachia.

Hatuelewi kabisa mchakato wa Kiroho; ni Muujiza kabisa! Tunayo bahati nzuri kwamba Mfumo huu upo, ili Binadamu aweze Kujua Ukweli.

“Kupata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment ni bahati (ajali). Mazoezi ya kiroho hutufanya tuweze kukabliwa na ajali (accident-prone).” — Suzuki Roshi

 
Wasiliana na Walimu wa Kutahajudi
 

 

Mitazamo Tofauti

Hadithi ya vipofu na tembo inaonyesha vizuri hili. Kila kipofu anahisi sehemu tofauti ya tembo na wanafikiria wanajua wanashughulika na nini.

Kila mwanadamu ana nafasi ya kipekee katika ulimwengu ambayo inapelekea kenye hoja na kubishana. Kila mtu anafikiria yuko sawa. Na kwa kweli wako sawa, kwa maoni yao. Kinachohitajika ni uwezo wa kujaribu na kuelewa hali kutoka kwa mtazamo wa mtu mwingine.

Tunapoanza kujifikiria ni dhahiri tuna mwili wa kimwili, mwili wa hisia na akili. Walakini, tunapotafakari zaidi tunatambua kuwa sisi ni watazamaji wa vyombo hivi. Sisi zaidi ni kama dereva wa gari!

Hii ndio sababu watu wanageukia kwenye mambo ya Kiroho. Wanataka kumgundua “Dereva.” Uzoefu wa Kiroho kawaida hupatikana kupitia Kutahajudi kwa kina, hata hivyo, siku hizi watu zaidi na zaidi wanapata Mwamko bila kutegemea. Uzoefu huu husababisha Utambuzi mzuri kuhusu Nafsi.

Tunakuwepo zaidi ya vyombo vyetu vya kibinadamu kama Viumbe wa Kiroho na Ufahamu wetu hautegemei akili zetu. Hali hii ya Kuwa mara nyingi huelezewa kuwa ya kweli zaidi kuliko uwepo wetu hapa Duniani. Sasa tuna mitazamo miwili tofauti kabisa, wa mwili na wa Kiroho. Hii tena inaweza kuwa chanzo cha mjadala. Upi ni wa kweli, je! mmoja ni udanganyifu?

Safari ya ugunduzi haiishii hapa. Asili au Kiini cha Kiroho kina uwezo wa kuungana na Mungu au Umoja ambao umeenea kwenye Uumbaji wote. Hapo ndipo tunaposema mtu anapata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightened.
Kwenye hatua hii wanapoteza hisia zao za ubinafsi. Hawawezi kukaa katika Hali hili kwa muda wote; wanahitaji kurudi na kuongoza na kuendelea na maisha yao japo kwa mtazamo tofauti.

Mtazamo wote Mkubwa sasa unapatikana kwao. Wanajua mtazamo wa Ulimwenguni kwa hisani ya vyombo vyao ya chini. Wanaweza kujiachilia na kukaa katika Utulivu ambao unapita mawazo na akili zote. Na kwa sababu wamepata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment wanajua kuwa Kila kitu ni dhihirisho la Umoja.

Hii inaweza kusababisha matamko kama:


  • Kila kitu ni Udanganyifu!
  • Karma haipo!
  • Kuzaliwa upya ni hadithi!
  • Mungu hana kusudi wala mpango!
  • Kila kitu ni kamili kama kilivyo!

Ingawa taarifa na mesemo hii inaweza kuzingatiwa kuwa ya kweli kwa maana ya ukamilifu kabisa sio muhimu sana kwa mtu ambaye bado anatembea kwenye Njia. Wakati Mwalimu anajaribu kutoa maarifa ni busara kwao kuweka masomo kwa kiwango ambacho mwanafunzi anaelewa. Vinginevyo kuna uwezekano wa kuvunjika moyo na kukatisha masomo yao. Mara nyingi tunahitaji kutumia mifano ya msingi ambayo ni makadirio ili kufikisha hoja. Wakati huo huo ni vizuri kuashiria kwamba kunaweza kuwa na Ukweli wa hali ya juu na mtazamo wa ulimwengu wote.

Kwa hivyo wakati wa kujadili hali za Kiroho ni busara kutangaza ni maoni gani yanayopitishwa au tunaongea tukiwa wapi na inapofaa kuwe na maoni kadhaa tofauti ingawa yanaweza kupingana.

Wengine huona “kichwa” wengine “mkia”, mwishoni ni sarafu tu.
 

 

Umoja

Umoja mara nyingi hutumiwa kuelezea Hali ya Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment. Katika Umoja hakuna Nuru, hakuna Sauti, hakuna wakati, hakuna mawazo na muhimu zaidi hakuna wewe. Mtu hawezi kuwa na Ufahamu wa Umoja – wanaweza Kuwa Umoja tu!

Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment sio Utambuzi lakini baada ya kupata Hali hii ya Ufahamu ni lazima kwamba Utambuzi utatirirka na utaingia akilini. Mengi ya kile kinachoonekana ni kitendawili na kitapingana na mawazo ya busara.

Kwa mfano: inaeleweka kwa ujumla kuwa sisi sote huzaliwa kama mtu binafsi mmoja mmoja. Lakini, kwa mtu ambaye amepata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment ni wazi sisi sote ni kielelezo tu cha Mungu na kwa hivyo kiasili tumeungana.

Watu walio na Ukombozi wa Ufahamu au Enlightened mara nyingi watazungumza juu ya Umoja na kutoa maoni kana kwamba wana ufahamu wa Umoja kila wakati. Hili lazima liwe la uwongo kabisa! Kinachohitajika ni wazo tu, hisia au msukumo wa hisia ambayo ni dhihirisho la umbili au duality kuweza kukatisha Hali hii. Kwa hivyo kwa sababu wanaozungumza na wewe inamaanisha kuwa ufahamu wao una mipaka. Wanaweza kusema, “Ndio lakini ingawa siufahamu Umoja sasa hivi, ndivyo nilivyo kwa sababu ya Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment.”

Nice try! Hata hivyo hii inaunda tu shida kadhaa za kifalsafa. Ikiwa wanatangaza kuwa wao ni Umoja basi lazima kila mtu mwingine awe ni Umoja, iwe anajua au la.

Walakini, kuna kipande kimoja cha jigsaw hakipo. Baada ya kupata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment, na baada ya kurudi kwenye hali ya “kawaida” ya ufahamu, kuna jambo fulani ni tofauti kabisa. Hisia ya ubinafsi ambayo ilionekana kuwa iko katika mwili wa kimwili au akili, haipo. Kila kitu ni sawa na kilivyokuwa awali lakini haupo! Wakati unapopata Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment unapoteza hali yako ya kibinafsi.

Kwa hivyo hata ingawa inaweza kuwa ngumu kurudi kwenye Umoja, hadithi ya ubinafsi imepotea milele. Wakati mwingine, ikiwa mtu aliye na Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment anatumia muda mwingi Duniani wanaweza kuanza kuhisi ubinafsi unajaribu kuingia ndani. Walakini, mara tu watakapoachilia au kukaa na Kutahajudi hii huondokaa mara moja.

Ni kama kupiga chombo cha muziki. Ukiacha kupiga unaweza kuanza kutilia shaka uwezo wako. Lakini, mara tu ukikichukua tena, unagundua uwezo bado uko. Unaweza kuwa na kutu kidogo na hauwezi kamwe kufikia kiwango ulichokuwa hapo awali, lakini bado unaweza kupiga.

Kwa hivyo, kwa kumalizia, Watu wenye Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment wana miili, hisia na akili kama mtu mwingine yeyote.

Tofauti ni kwamba wana uwezekano wa kuwa na utambuzi wa kushangaza na “kuhisi” muunganisho kwa sababu hawana hisia ya ubinafsi.

 

 

Nguvu

Mara nyingi hudhaniwa kuwa mtu aliye na Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment kwa kawaida angepata nguvu zisizo za kawaida, wakati mwingine hujulikana kama “siddhis”. Zinaweza kuchukua fomu nyingi na zimeandikwa vizuri kwa miaka yote.

Mifano ni kama ifuatavyo:


  • Kuelea: kuwa na uwezo wa kukaidi mvuto wa gravity.
  • Utabiri: ni pamoja na uwezo wa kuona aura na maisha ya zamani.
  • Clairaudience: kuweza kusikia kwa mbali sana.
  • Bi-location: kuwa katika sehemu mbili kwa wakati mmoja.
  • Materialisation or transmutation :Uundaji wa vitu au uhamishaji wa vitu.
  • Udhibiti juu ya matukio ya asili kama hali ya hewa.
  • Usomaji wa akili na udhibiti wa mawazo ya watu.

Ingawa uwezo huu unaweza kuwa muhimu, hauna uhusiano wowote na Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment au Hali za juu za Kiroho. Hali kama hiyo kwa ufafanuzi ni zaidi ya Hali za Kidunia. Nguvu za siddhi ni ujanja wa kuchezea vyombo vya chini ambavyo vinajumuisha: akili, hisia na “matter”.

Sababu ya mkanganyiko ni kwamba zote zinaweza kuonekana kama uchawi ambayo inamaanisha kitu zaidi ya ufahamu wetu wa kawaida. Walakini, tunapendekeza kwamba kuna tofauti ya wazi kati ya hamu ya kudhibiti “matter” na kutaka kuivuka. Kwa hivyo kwa wale wanaotafuta Ukweli wa Kiroho, nguvu za siddhi ni mitego inayotokana na “ego”, ubinafsi na burudani ya akili.

Kuna Nguvu moja ambayo haijaorodheshwa hapo juu ambayo watu walio na Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment wanaweza kupata, ile ya Kuanzisha au Uhamisho wa Nishati ya Mwanga na Sauti ya Kiroho. Kuna Njia na Mafundisho mengi yanayojumuisha mbinu ambazo zimebuniwa kumsaidia Mtafutaji. Hizi zinaweza kuchukua fomu ya kudhibiti pumzi, taswira na mantras.

Pia kuna mfumo maalum sana ambao unajumuisha Kutahajudi kwenye Mwanga na Sauti ya Maeneo na Ngazi za Juu za Kiroho. Wakati mwingine mtu atakuwa na Uamsho bila kutegemea na kawaida akawa na ufahamu wa Nguvu hizi nzuri. Hata hivyo, kijadi Nishati hizi zilifunuliwa na Walimu walio na Ukombozi wa Ufahamu au Enlightenment kwa kutumia Kugusa tu. Siku hizi, zinaweza pia kutumwa kwa mtu aliyeko mbali “remotely”.

Kwa hivyo hii inachukuliwa kama Siddhi wa Mwisho.