Monthly Archives: November 2015

Lugha ya Kiroho

  Utaona kwamba, wakati unasoma makala kwenye tovuti hii, maneno mengi yaliyotumika huanza na herufi kubwa. Sababu inayotufanya tutumie herufi kubwa ni kwamba lugha ya Kiingereza au Kiswahili hazina misamiati inayoweza kufikisha dhana kuhusu kile ambacho tunaandika. Kisanskriti, kwa upande mwingine, kilichokua na kuendelea katika mazingira ambayo Ufahamu wa Kiroho ulikuwa kawaida kina idadi kubwa ya maneno yanayohusiana na somo… Read more →