Monthly Archives: February 2016

Free Will

  Kwa miaka mingi suala la ‟Free Will” limeulizwa mara nyingi na majibu tofauti yametolewa. Tunadhani baadhi ya hayo majibu yana mantiki kidogo sana. Kwa mfano: Kutoka kwenye ‟Enlightenment” kuna kitu kimoja kila mahali kwa hiyo hakuna pande mbili, hakuna uchaguzi hakuna ‟Free Will”. Hata hivyo, hii inaonyesha kwamba unaweza kuwa na mtazamo kutoka ‟Enlightenment” na akili pia ikiwpo kwenye… Read more →