Ushuhuda (J.E.)

 

Usingizi wa usiku uliopita haukuwa mzuri. Mambo katika familia na kadhalika yanacheza akilini mwangu. Hata kujaribu kutahajudi usiku ule sikuweza kutulia. Kwa hivyo nilipitia upya baadhi ya pozi za yoga na kusoma vitabu vingine vya kutia moyo hadi usingizi ulipoanza kushika kasi – nikachukua maneno yao na nia zao za upendo kwetu na wale wote wanaochagua njia hii. Ilisaidia kumaliza mashaka kwamba, ‘kwa namna fulani sikustahili au sijakamilika vya kutosha kutahajudi ili nipate uzoefu wowote.’

Asubuhi iliyofuata nilichelewa kuamka. Niliamua kutulia katika tahajudi ya kwanza ya siku hiyo. Ilichukua muda tena kutulia. Nilijua lazima nipate utulivu wa akili yangu iliyokuwa ikizunguka mahali fulani. Kwa hivyo badala yake nililala na kuvuta mashuka juu ya kichwa changu ili kuzuia mwanga mwingi ambao ulipenya kupitia kwenye mapazia. Ile kufanya hivyo, mwili wangu ulichukua umbo la mtoto mdogo tumboni bila kujua. Ghafla hii ilinijia kama bora kwa uzoefu wa kuanzishwa, kwani ilikuwa aina ya kifo/kuzaliwa upya kwa fahamu ya juu zaidi.

Mara tu kiwango hiki cha faraja kilipokuwa sawa nilianza zoezi la kupumua na mantra nikiwa katika mkao wa faraja – kama utulivu wa tumboni ulinizunguka. Kisha, mawimbi ya mwanga – kulikuwa na rangi – akili yangu ingetafuta kila undani. Lakini si rangi zilizonivutia sasa, au hata mawimbi makali ya nuru yakisukuma ufahamu wangu kama mtaro wa mwanga, kwa vile nilikuwa bado – tulivu sana! Lakini hayakuwa mawimbi ya mwanga yaliyo nishangaza sasa, au hata nguvu ya wimbi la Mwanga uliokuwa ukisukuma kupita ufahamu wangu kama handaki la mwanga kwani nilikuwa nimetulia tuli! Lakini kwenda mbio kupita mawimbi ya Mwanga kutumbukia katika giza, weusi. Weusi wa kina kirefu unaofyonza mwanga. Nilishangaa juu ya hisia tulivu ya mwili wangu – nilionekana kushikilia pumzi yangu.

Lakini haikuwa hivyo – hapana, sikuwapo! Sikuwa na uzoefu wa mwili kabisa, mwili wangu .. haukuwa hata mwili wangu! Hata sikuwa mimi ninayefikiria kuhusu uzoefu huo.

Sikuwa kitu chochote, nikiingia kwenye kitu chochote, nikiwa si kitu chochote. Amani, ukimya, utulivu, weusi ulikuwa uzoefu wa kusisimua na upendo wa maisha yangu yote. Furaha ya upole wake. Labda kulikuwa na mawimbi matatu ya mwanga, kisha giza tena ambalo lilipitia tabaka hizi. Nilikuwa ‘sikuwa’ kwa muda. Hakuna wazo la wakati. Ilihisi kama umilele na sekunde tu. Sikutaka imalizike. Lakini mwishowe nuru ilififia – weusi ukawa kijivu. Kulikuwa na vivuli, harakati za takwimu nyeusi mbele ya mwanga unaofifia, wakati ufahamu wangu uliporudi kwenye mwili wangu.

Kutembea kwangu kwenye bustani ilikuwa kama sijawahi kuona bustani yangu hapo awali. Aura za wazi za mwanga zinaotoka kwenye maua, majani na nyasi. Nyuki wakionekana kwa undani na mlio wao wa mabaya mzuri hivi kwamba mimea yenyewe iliwarudisha miangwi kwa nyuki. Hivi vyote havikuwa hata vitu tofauti. Mimea, wadudu, mdudu ambaye alitambaa juu ya miguu yangu wazi kwenye nyasi. Sote tulikuwa kitu kimoja. Ufahamu wa pamoja wa kuwa. Atomi zisizo na mipaka hutenga mmea hadi nyuki, hadi ‘mimi’ hadi hewani, sauti ya mwanga na mtetemo karibu nami, kupitia kwangu, sehemu yangu.

Nilisimama pale bila uzito.
Bila umbo.
Bila wakati.

Wimbi la sauti tangu mwanzo wa wakati. Hadi mwisho wa wakati. Kuzaliwa upya milele. Bila chochote na kila kitu.

Nililala mapema, usingizi mrefu na mzito. Usingizi unaoelea kwenye utupu. Utupu. Ninapenda sana kulala sasa. Kila nafasi ninayopata natahajudi, natumia mantra yangu. Ninaitumia kwa wakati wowote na kila wakati ninaweza. Ninaota ndoto za mchana, kutahajudi au kujitenga katika kazi fulani inayojirudia-rudia au wakati wa ubunifu. Nafahamu wakati kabla ya wakati, kabla ya kuwepo. Wakati wa kutokuwepo kitu kuwa ufahamu. Ya upendo kupanuka milele nje, kwa kurudi nyuma kwenye chanzo. Hali ya mapumziko na machafuko katika mpangilio na kurudi tena. Muda unakwenda taratibu. Maono ya maisha yanaenea kutoka kwangu, hadi kwa mwingine. Bado sijarudi kwenye uzoefu mkali niliokuwa nao mara ya kwanza. Lakini ninaelea kwenye mlango nikitumaini zaidi.

Nawahisi wote hapo. Sote tupo. Muda tofauti labda. Lakini tuko kila mahali, kila kitu na kwa furaha hakuna kitu, kisicho na wakati na cha milele, hadi wakati ujao!